آی ار موزیک وان http://irmusic1.ir 2018-07-18T09:44:43+01:00 text/html 2018-07-18T04:28:34+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی سریال گلشیفته قسمت شانزدهم با کیفیت بالا http://irmusic1.ir/post/47 <h2><a href="http://mihanvideo.com/v/qFJgO/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HQ">قسمت 16 سریال گلشیفته</a></h2><p><a href="http://mihanvideo.com/v/qFJgO/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HQ"><strong>قسمت شانزدهم سریال گلشیفته</strong></a> ، <a href="http://mihanvideo.com/v/qFJgO/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HQ"><strong>دانلود گلشیفته قسمت 16</strong></a> ، <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccvL"><strong>قسمت شانزدهم سریال گلشیفته</strong></a> لینک مستقیم ، دانلود رایگان سریال گلشیفته کیفیت عالی ، دانلود گلشیفته قسمت شانزدهم ، دانلود سریال گلشیفته قسمت 16 ، قسمت شانزده گلشیفته ، قسمت آخر سریال گلشیفته ، دانلود گلشیفته قسمت 16 ، قسمت شانزدهم سریال گلشیفته لینک مستقیم ، دانلود سریال گلشیفته رایگان قسمت اخر 16 ، قسمت اخر گلشیفته با کیفیت عالی</p><p><img class="aligncenter wp-image-632 size-medium" src="http://www.designchat.ir/wp-content/uploads/2018/07/golshifte-des-202x300.jpg" alt="دانلود قسمت شانزدهم گلشیفته" width="202" height="300"></p><h2><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccvL">سریال گلشیفته قسمت شانزدهم</a></h2><p><a href="http://mihanvideo.com/v/qFJgO/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HQ"><strong>سریال گلشیفته قسمت 16</strong></a> تمامی کیفیت ها با لینک مستقیم و رایگان ، دانلود قسمت 1 تا 16 گلشیفته رایگان و لینک مستقیم ، قسمت شانزدهم سریال گلشیفته ، دانلود گلشیفته قسمت 1 تا 16 تمامی کیفیت ها ، دانلود سریال گلشیفته قسمت اخر ، قسمت جدید سریال گلشیفته با کیفیت بالا و لینک مستقیم ، دانلود گلشیفته قسمت اخر ، <strong>دانلود سریال گلشیفته</strong> با کیفیت بالا و رایگان ، دانلود قسمت شانزدهم گلشیفته کیفیت HD و 4K</p><h2>دانلود رایگان گلشیفته قسمت 16</h2><p><a href="http://mihanvideo.com/v/qFJgO/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HQ"><strong>دانلود مستقیم قسمت اخر گلشیفته</strong></a> ، دانلود گلشیفته قسمت 16 ، قسمت شانزدهم گلشیفته ، دانلود سریال رایگان گلشیفته قسمت شانزدهم با لینک مستقیم و رایگان ، کیفیت بالا سریال گلشیفته قسمت 16 ، <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccvL"><strong>دانلود گلشیفته قسمت شانزدهم</strong></a> ، قسمت اخر گلشیفته رایگان ، قسمت 16 با کیفیت بالا گلشیفته ، <a href="http://www.mp4.ir/Video?Watch=44953-438050695">دانلود سریال گلشیفته قسمت شانزدهم</a> ، <a href="http://www.namasha.com/v/jQJ8esCy">دانلود قسمت شانزدهم گلشیفته</a> ، دانلود قسمت شانزدهم گلشیفته کیفیت عالی و رایگان</p><p>منبع : <strong><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccvL">سریال گلشیفته</a></strong></p><p><a href="http://mihanvideo.com/v/qFJgO/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HQ">http://mihanvideo.com/v/qFJgO/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HQ</a></p> text/html 2018-07-18T04:28:19+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی سریال ساخت ایران 2 قسمت نهم فصل دوم لینک مستقیم http://irmusic1.ir/post/46 <h2><a href="http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD">قسمت نهم ساخت ایران 2</a></h2><p><a href="http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong>دانلود قسمت نهم ساخت ایران 2</strong></a> ، <a href="http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong>فصل دوم ساخت ایران</strong></a> لینک مستقیم ، دانلود رایگان ساخت ایران 2 قسمت جدید ، قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران 2 ، دانلود رایگان ساخت ایران 2 قسمت 9 ، دانلود کیفیت بالا سریال ساخت ایران فصل دوم ، قسمت نهم ساخت ایران فصل دوم کیفیت بالا ، دانلود رایگان ساخت ایران فصل دوم ، دانلود کیفیت بالا سریال ساخت ایران ، دانلود قسمت نهم ساخت ایران 2 ، <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccup"><strong>قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران</strong></a> کیفیت بالا</p><h2>دانلود فصل 2 ساخت ایران قسمت نهم</h2><p><strong>دانلود قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران</strong> کیفیت عالی ، <a href="http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD">قسمت جدید ساخت ایران 2 فصل 2</a> کیفیت بالا ، دانلود سریال ساخت ایران 2 قسمت نهم فصل 2 ، دانلود رایگان ساخت ایران 2 قسمت نهم ، قسمت نهم ساخت ایران 2 ، دانلود رایگان ساخت ایران قسمت نهم از فصل دوم با کیفیت بالا ، قسمت نهم از فصل 2 ساخت ایران ، دانلود کیفیت عالی سریال ساخت ایران فصل 2 ، قسمت نهم جدید ساخت ایران فصل 2 ، دانلود تمامی کیفیت های قسمت نهم ساخت ایران</p><h2>قسمت نهم فصل دوم سریال ساخت ایران 2</h2><p><a href="http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong>دانلود سریال ساخت ایران 2</strong></a> قسمت نهم 9 ، <a href="http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD">قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران</a> ، <a href="http://www.mp4.ir/Video?Watch=44953-910971849">دانلود ساخت ایران 2 قسمت 9</a> کیفیت عالی ، دانلود تمامی کیفیت های ساخت ایران 2 ، قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران ، دانلود سریال ساخت ایران فصل دوم قسمت نهم ، قسمت 9 ساخت ایران 2 فصل 2 کیفیت عالی ، دانلود رایگان و مستقیم قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران ، دانلود مستقیم ساخت ایران 2 قسمت نهم ، قسمت جدید ساخت ایران فصل دوم کیفیت عالی ، ساخت ایران 2 ، <a href="http://www.namasha.com/v/eQlXiNw1">دانلود قسمت نهم ساخت ایران 2</a></p><p>منبع : <a href="http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD">دانلود ساخت ایران 2</a></p><p><a href="http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD">http://mihanvideo.com/v/3wx63/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD</a></p> text/html 2018-07-16T20:19:23+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی سریال ( ساخت ایران 2 ) | فصل دوم قسمت نهم 9 | دانلود قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران 2 | کیفیت HQ | دانلود قسمت 9 ساخت ایران دوم تمامی کیفیت ها و لینک مستقیم HQ تاریخ انتشار چهارشنبه 27 تیر ماه http://irmusic1.ir/post/45 <h2>دانلود سریال <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccai"><span style="color: #ff0000;">ساخت ایران 2</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccai"><span style="color: #ff0000;">قسمت 9 نهم</span></a> فصل دوم لینک مستقیم</h2><p><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccai"><strong>قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران</strong></a> دانلود مستقیم و کیفیت 1080 ، <a href="http://tamasha.com/v/D65Nk">دانلود مستقیم ساخت ایران 2 قسمت 9</a> ، دانلود سریال ، سریال ساخت ایران 2 ، <a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD">قسمت 9 فصل 2 ساخت ایران</a></p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-623" src="http://www.designchat.ir/wp-content/uploads/2018/07/Sakhte-Iran-S2E9-240x300.jpg" alt="دانلود قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران" width="240" height="300"></p><p><a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong>قسمت نهم ساخت ایران 2</strong></a> ، شبکه نمایش خانگی این روزها شاید پس از سال ها باز به دوران اوج خودش برگشته است. دورانی که اولین سریال های این شبکه عرضه شد اما هر کدام به دلایلی نتوانستند رضایت مخاطب را کسب کنند و پس از مدتی هم مردم و هم سرمایه گذاران از این شبکه ناامید شدند. قهوه تلخ که پرفروش ترین سریال شبکه نمایش خانگی بود، دانلود سریال ساخت ایران قسمت نهم 9 کیفیت بالا ، لینک مستقیم ، قسمت نهم ساخت ایران ، با پخش نشدن شش قسمت پایانی ناتمام ماند؛ قلب یخی که اولین سریال این مدیوم بود، در سه فصل عرضه شد اما در نهایت به دلیل کپی های غیرقانونی خبرهایی از ورشکستگی تهیه کننده آن منتشر شد و در نهایت «عشق تعطیل نیست» با ستاره هایی مثل محمدرضا گلزار و مهناز افشار به سرانجام نرسید تا کمتر کسی به شبکه نمایش خانگی اعتماد کند. <a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong>قسمت نهم ساخت ایران فصل دوم</strong></a> ، تمامی قسمت های ساخت ایران قسمت نهم</p><p>در یکی دو سال اخیر اما اتفاق تازه ای افتاده است. حسن فتحی با «شهرزاد» و مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد اعتماد از دست رفته به این شبکه را ترمیم کردند و بار دیگر مردم دیدند می شود در شبکه نمایش خانگی سریال هایی دید که کیفیت بالایی دارند و البته مثل سال های قبل بی سرانجام نیستند. موضوعی که بار دیگر رونق را به این شبکه برگرداند تا «عاشقانه» هم پس از «شهرزاد» به یکی از پرفروش های این شبکه تبدیل شود و حالا در ابتدای سال ۹۷ و همزمان با عرضه فصل سوم سریال «شهرزاد» چند سریال جدید در بازار این شبکه توزیع شود.<a href="http://tamasha.com/v/D65Nk"><strong>قسمت نهم ساخت ایران فصل دوم</strong> </a>، دانلود سریال ، سریال جدید ساخت ایران</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-624" src="http://www.designchat.ir/wp-content/uploads/2018/07/2ce371f2-b52b-4ddd-974e-83ae0f657977-300x200.jpg" alt="قسمت نهم فصل دوم سریال ساخت ایران" width="300" height="200"></p><h2><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccai"><strong>دانلود سریال <span style="color: #ff0000;">ساخت ایران</span> قسمت نهم 9</strong></a></h2><p>«ساخت ایران» از اولین سریال های مدیوم شبکه نمایش خانگی بود که با بازیگرانی مثل محمدرضا گلزار و امین حیایی و با داستانی متفاوت که بخش زیادی از آن در خارج از کشور فیلمبرداری شده بود، توانست مخاطب جذب کند. دانلود قسمت نهم ساخت ایران 2 ، سریالی که اخیرا فصل اول آن از تلویزیون هم پخش شد و حالا پس از ۶ سال فصل دوم آن با کلی بازیگر سینمایی و موفق جدید به شبکه نمایش خانگی عرضه شده است. سریال ساخت ایران 2 قسمت نهم کیفیت بالا و لینک مستقیم ، دانلود قسمت جدید ساخت ایران</p><p>سارا بهرامی، سحر دولتشاهی، مهران احمدی و محسن کیایی همه از بازیگران موفق و پرطرفدار سینما هستند که در این فصل جدید به «ساخت ایران» اضافه شده اند تا حضور در این عرصه را هم به رزومه کاری شان اضافه کنند. بخش زیادی از فصل جدید در چین فیلمبرداری شده است و ماجرا با حضور غلام و اتصالی که بعد از ۵ سال متوجه می شود با گذشته دارد، به فصل قبل مرتبط می شود. قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران ، <a href="http://www.vscofilm.ir/blog/serials/sakhte-iran/part-nine.aspx">دانلود ساخت ایران 2 قسمت نهم</a></p><h3><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccai"><strong>قسمت نهم ساخت ایران 2</strong></a></h3><p>معمولا ساخت فصل دوم و سوم درباره کارهای فرهنگی خیلی جواب نمی دهد و موفق نیست. حتی در سینما هم وقتی «گشت ارشاد ۲» ساخته می شود، گرچه رکورد فروش سینما را جابجا می کند اما منتقدان میگویند از لحاظ کیفیت به پای قسمت اول آن نمی رسد. در تلویزیون نمونه ای مثل «پایتخت» را شاید بتوان به عنوان نمونه ای از سری سازی نام برد که در هر ۵ فصل توانسته مخاطب داشته باشد. شبکه نمایش خانگی هم سریال های موفق چند فصلی داشته که شاید مهمترین آنها «شهرزاد» باشد که در حال حاضر فصل سوم آن در حال پخش است . <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccai">دانلود سریال ساخت ایران 2 قسمت نهم</a></p><h3><a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong>دانلود سریال ساخت ایران قسمت نهم 9</strong></a></h3><p>اما برخی معتقدند مخاطبان آن در مقایسه با فصل اول حسایی ریزش داشته است. «ساخت ایران» جدیدترین سریالی است که می خواهد فصل دوم را هم تجربه کند و البته برای این کار کارگردان جدیدی هم دارد و برزو نیک نژاد جایگزین محمدحسین لطیفی شده است اما از سوی دیگر ستاره هایی به جمع بازیگران سریال اضافه شده اند که برای تضمین فروش در قسمت های ابتدایی کفایت می کند اما باید دید کارگردان جدید توانسته در این دو قسمت مخاطبان را چنان جذب کند که برای تماشای قسمت های بعدی سریال مجاب شوند یا خیر؟ قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران ، <a href="http://tamasha.com/v/D65Nk"><strong>دانلود قسمت نهم ساخت ایران 2</strong></a></p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-625" src="http://www.designchat.ir/wp-content/uploads/2018/07/441555_291-300x209.jpg" alt="دانلود قسمت نهم ساخت ایران 2" width="300" height="209"></p><h3><a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong><span style="color: #ff0000;">قسمت نهم</span> ساخت ایران</strong></a></h3><p>دانلود فصل دوم ساخت ایران قسمت نهم ، این شاید خواهش مشترک تمام کسانی باشد که در عرصه شبکه نمایش خانگی کار می کنند. اینکه دانلود غیرقانونی و کپی های غیرمجاز در کشوری که قانون کپی رایت در آن وجود ندارد بدون پیگرد قانونی و به راحتی صورت بگیرد کاملا طبیعی است؛ شاید برای همین هم باشد که تهیه کننده ها و سرمایه گذاران در این عرصه تمام تلاش شان را می کنند که با خواهش و تمنا به مردم بگویند این کار، حالا که غیرقانونی نیست، دست کم غیر اخلاقی است و این کار غیر اخلاقی هیچ تفاوتی با دزدی کالا ندارد. <a href="http://tamasha.com/v/D65Nk">دانلود فصل دوم ساخت ایران 2 قسمت نهم</a> 9 کیفیت بالا</p><h2>تیزر قسمت نهم ساخت ایران 2</h2><div id="15317691127686101"></div><p><a href="https://www.aparat.com/v/U2FuE">دانلود قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران از کانال آپارات</a></p><h2>فصل دوم ساخت ایران قسمت نهم تمامی کیفیت ها</h2><p>این اتفاق درباره «ساخت ایران» هم رخ داده است. منصور سهراب پور و سید امیر پروین حسینی که از تهیه کنندگان مستقل و با سابقه تلویزیون و سینما هستند، در جشنی که برای این سریال گرفته شده بود، <strong>سریال ساخت ایران فصل 2 قسمت نهم 9</strong> ، با اشاره به ضربه ای که افزایش قیمت دلار به آنها زده است، از مردم خواستند سریال را به صورت مجاز تهیه و تماشا کنند تا باز هم بتوانند در این عرصه کار کنند.&nbsp;<strong>قسمت نهم ساخت ایران فصل دوم</strong> تمامی کیفیت ها</p><p><strong>غلام در ساخت ایران 2</strong></p><p>امین حیایی در «ساخت ایران ۲» با همان کاراکتر فصل اول سریال برگشته است. کاراکتری که دنبال پول بیشتر است و اگر در قسمت اول خودش را جای یک دانشمند جا زده بود، تا اینجای سریال، در دو قسمت اول، شرخری می کند و این کار را با همکاری و به دستور بیتا انجام می دهد که عاشقش است.&nbsp;<strong>قسمت نهم ساخت ایران فصل دوم لینک مستقیم</strong></p><p><strong>جیمی (جمشید) فصل دوم ساخت ایران قسمت نهم</strong></p><p>محمدرضا گلزار یکی دیگر از کاراکترهای اصلی ساخت ایران است که در این فصل هم حضور دارد. برخلاف غلام که به ایران برگشته، جیمی هنوز در فرانسه است و هنوز بی پول است. <strong>دانلود ساخت ایران 2 قسمت نهم</strong> ، گرچه این بی پولی از گریم این بازیگر و از طرز لباس پوشیدنش مشخص نیست و گلزار با تیپ و ظاهر بچه پولدار، تنها در دیالوگ های سریال از بی پولی می گوید و این که به دنبال کار می گردد.قسمت 9 ساخت ایران فصل دوم</p><p><strong>فرهاد قسمت جدید ساخت ایران</strong></p><p>محسن کیایی با کاراکتر بانمکش از بازیگران سری جدید «ساخت ایران» است؛ کاراکتری که تا اینجای کار بار طنز سریال را به دوش داشته و بده بستان هایش با امین حیایی حسابی شیرین از کار در آمده است. فرهاد و غلام در زندان با هم آشنا شده اند و هر دو هر کاری برای پولدار شدن انجام می دهند، هر چند غلام اخلاق گراتر است و دائم در حال شماتت فرهاد است.</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-626" src="http://www.designchat.ir/wp-content/uploads/2018/07/7849945_170-300x198.jpg" alt="دانلود قسمت نهم فصل دوم سریال ساخت ایران 2" width="300" height="198"></p><p><strong>بیتا در قسمت نهم ساخت ایران 2</strong></p><p>سحر دولتشاهی بعد از موفقیت سال های اخیرش در سینما حالا به نمایش خانگی آمده تا ارتباط نزدیکتری را با بخش دیگری از جامعه تجربه کند. بیتا دختری است که کاراکتر غلام به او علاقه دارد و با فلش بک هایی که در طول سریال به گذشته او می خورد، متوجه می شویم که روزگار سختی را گذرانده اما در حال حاضر او یک کافی شاپ دارد و سفارش هایی برای نقد کردن چک های برگشتی می گیرد و با کمک غلام آنها را نقد می کند. <a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong>دانلود سریال ساخت ایران فصل دوم قسمت نهم</strong></a></p><p><strong>پریسا در ساخت ایران</strong></p><p><strong>قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران 2</strong> ، سارا بهرامی پس از کسب سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فجر حالا با ساخت ایران به شبکه نمایش خانگی آمده است. او که پیش از این تجربه بازی در سریال تلویزیونی «پروانه» به کارگردانی جلیل سامان را هم در کارنامه داشته است، در این سریال شاه دزد می شود و کلاه فرهاد که برای او دام پهن کرده بود را بر می دارد؛ اتفاقی که باعث می شود او در هم در پایان دو قسمت به تیم فرهاد، غلام و بیتا اضافه شود. <a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD"><strong>دانلود فصل دوم ساخت ایران 2 قسمت نهم</strong></a> ، قسمت نهم سریال ساخت ایران 2 کیفیت بالا</p><p><strong>توتونچی در قسمت نهم ساخت ایران</strong></p><p>مهران احمدی که این روزها فیلم «مصادره» به کارگردانی او در صدر جدول فروش اکران نوروزی قرار دارد و با بازی اش در «پایتخت» برای مخاطبان تلویزیون آشناست، حالا بازی در مدیوم شبکه نمایش خانگی را هم تجربه کرده است. قسمت 9 ساخت ایران 2 ،&nbsp; او از فرانسه به ایران آمده تا غلام را ترغیب کند یک بار دیگر در نقش دانشمندی که در فصل اول خود را به جای او زده بود فرو برود تا سود هنگفتی نصیبش شود. دانلود قسمت نهم فصل دوم ساخت ایران 2 ، <strong>قسمت نهم ساخت ایران</strong></p><h2>تیزر قسمت نهم ساخت ایران 2 فصل 2</h2><div style="position: relative; height: 0px; padding: 0px 0px 56.25%; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0px; bottom: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border-width: 0px; border-style: initial;" src="http://mihanvideo.com/embed/IbFHJ/?autoplay=0&amp;loop=0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><p>&nbsp;</p><p><a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD">تیزر قسمت 9 فصل 2 ساخت ایران کیفیت HD</a></p><p>آدرس لینک : <a href="http://mihanvideo.com/v/IbFHJ/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_9_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD">دانلود</a></p><p>منبع : <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKLZccai"><strong>دانلود سریال ساخت ایران 2</strong></a></p> text/html 2018-07-10T22:54:39+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی دانلود رایگان قسمت پانزدهم گلشیفته تمامی کیفیت ها http://irmusic1.ir/post/44 <p><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcaNH"><strong>قسمت پانزدهم گلشیفته</strong></a> | <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcaNH"><strong><span style="color: #ff0000;">سریال گلشیفته قسمت 15</span></strong></a></p><p><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcaNH"><img class="alignnone size-medium wp-image-522" src="http://www.designchat.ir/wp-content/uploads/2018/05/slide-footer-Golshifte-2-300x71.jpg" alt="دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال گلشیفته" width="300" height="71"></a></p><p><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcaNH"><strong>دانلود گلشیفته قسمت پانزدهم لینک مستقیم</strong></a></p><p>تاریخ پخش قسمت جدید سریال گلشیفته لینک های با کیفیت HD و انلاین تمامی لینک های دانلود</p><p>خلاصه داستان قسمت جدید گلشیفته قسمت 15 :</p><p>در قسمت پانزده گلشیفته شاهد اتفاقات جالبی خواهیم بود ، اتفاقات فوتبالی در سریال گلشیفته .</p><p><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcaNH"><strong>دانلود رایگان قسمت پانزدهم سریال گلشیفته</strong></a> | <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcaNH"><strong>دانلود قسمت 15 گلشیفته</strong></a></p><p>منبع : <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcaNH">سریال گلشیفته</a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://tamasha.com/v/PEBle">قسمت پانزدهم گلشیفته</a> ، <a href="http://tamasha.com/v/PEBle">دانلود گلشیفته</a> ، <a href="http://tamasha.com/v/PEBle">گلشیفته قسمت 15</a> ، <a href="http://tamasha.com/v/PEBle">دانلود قسمت جدید گلشیفته</a> ، <a href="http://tamasha.com/v/PEBle">قسمت پانزدهم سریال گلشیفته</a> ، دانلود سریال رایگان گلشیفته قسمت 15 ، قسمت جدید گلشیفته ، دانلود قسمت پانزدهم گلشیفته</p><p><strong><a href="http://www.mp4.ir/Video?Watch=44953-841624941">دانلود قسمت پانزدهم گلشیفته</a></strong> ، <strong><a href="http://www.mp4.ir/Video?Watch=44953-841624941">دانلود سریال گلشیفته</a></strong></p> text/html 2018-07-03T17:04:24+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی قسمت هشتم ساخت ایران 2 دانلود لینک های قانونی مستقیم http://irmusic1.ir/post/43 <h2><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcXC7">قسمت هشتم فصل دوم ساخت ایران</a></h2><p><a href="http://www.mp4.ir/Video?Watch=44953-460084450"><strong>قسمت هشتم فصل دوم ساخت ایران</strong></a> لینک های مستقیم و قانونی ، <a href="http://www.namasha.com/v/kGo5UDgP"><strong>دانلود قسمت 8 فصل 2 سریال ساخت ایران</strong></a> کیفیت بالا ، لینک های قانونی و رایگان <strong>قسمت هشتم سریال ساخت ایران 2</strong> با کیفیت بالا و لینک مستقیم ، دانلود رایگان و مستقیم قسمت هشتم ساخت ایران کیفیت عالی و لینک مستقیم ، <a href="http://tamasha.com/v/RaAOe">دانلود سریال ساخت ایران 2 قسمت 8 کیفیت بالا</a></p><h2><a href="http://www.vscofilm.ir/blog/serials/sakhte-iran/part-eight.aspx">دانلود قسمت هشتم ساخت ایران 2</a></h2><p><span style="color: #ff0000;">نام سریال :</span>&nbsp;<b>ساخت ایران</b></p><p><span style="color: #ff0000;">فصل :</span>&nbsp;<b>دوم 2</b></p><p><span style="color: #ff0000;">قسمت :</span>&nbsp;<b>هشتم 8</b></p><p class="r"><span style="color: #ff0000;">کارگردان&nbsp;:</span>&nbsp;برزو نیک نژاد</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده :</span>&nbsp;سید امیر پروین‌حسینی</p><p><span style="color: #ff0000;">تاریخ انتشار :</span>&nbsp;چهارشنبه 13 تیر ۱۳۹۷</p><p><span style="color: #ff0000;">کلمات کلیدی :</span> <strong><a href="http://www.vscofilm.ir/blog/serials/sakhte-iran/part-eight.aspx">دانلود قسمت هشتم ساخت ایران فصل دوم</a></strong> - <a href="http://www.vscofilm.ir/blog/serials/sakhte-iran/part-eight.aspx">دانلود قسمت 8 فصل دوم ساخت ایران</a> - <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcXC7">دانلود قسمت هشتم ساخت ایران 2</a></p><h2>دانلود فصل دوم ساخت ایران 2 قسمت 8</h2><p><span style="color: #ff0000;">بازیگران :</span></p><p>امین حیایی ، محمدرضا گلزار ، محسن کیایی ، سحر دولتشاهی ، مهران احمدی ، سارا بهرامی</p><p><span style="color: #ff0000;">خلاصه داستان :</span></p><p>غلام به همراه فرهاد و جمشید، شیائوژی را پیدا می کنند و متوجه میشوند لوریان قبل از مرگش جواهرات بسیار باارزشی را خریداری کرده است. حالا آن‌ها به دنبال این هستند که بفهمند لوریان جواهرات را کجا پنهان کرده است ...</p> text/html 2018-07-03T17:04:09+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی دانلود قسمت چهاردهم گلشیفته رایگان لینک های قانونی http://irmusic1.ir/post/42 <p><strong>دانلود قسمت چهاردهم سریال گلشیفته</strong> ، <a href="http://www.namasha.com/v/5p8iybFs"><strong>قسمت 14 سریال گلشیفته</strong></a> تمامی کیفیت ها با لینک مستقیم و خرید قانونی ، دانلود رایگان و مستقیم قسمت چهاردهم سریال گلشیفته با کیفیت بالا 1080 ، دانلود سریال گلشیفته قسمت چهاردهم تمامی لینک ها با کیفیت قانونی و مستقیم آنلاین ، <a href="http://www.mp4.ir/Video?Watch=44953-442813300"><strong>قسمت چهاردهم گلشیفته</strong></a> ، دانلود قسمت 14 سریال گلشیفته</p><h2><a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcXCk">قسمت چهاردهم گلشیفته</a></h2><p><span style="color: #ff0000;">نام سریال :</span> <strong>گلشیفته</strong></p><p><span style="color: #ff0000;">قسمت :</span>&nbsp;<b>چهاردهم 14</b></p><p class="r"><span style="color: #ff0000;">کارگردان&nbsp;:</span> بهروز شعیبی</p><p><span style="color: #ff0000;">نویسنده :</span> خشایار الوند</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده :</span> علی اکبر نجفی</p><p><span style="color: #ff0000;">تاریخ انتشار :&nbsp;</span>13 تیر 1397</p><p><span style="color: #ff0000;">تاریخ انتشار نهایی فیلم :</span> چهارشنبه 13 تیر 1397</p><p><span style="color: #ff0000;">پخش :</span> ویسکو فیلم _ VscoFilm - دانلود قسمت چهاردهم گلشیفته رایگان با لینک مستقیم</p><p><span style="color: #ff0000;">کلمات کلیدی :</span> <strong><a href="http://www.vscofilm.ir/blog/serials/golshifteh/golshifteh-part-fourteen.aspx">دانلود قسمت 14 گلشیفته</a></strong> - <a href="http://www.vscofilm.ir/blog/serials/golshifteh/golshifteh-part-fourteen.aspx">قسمت چهاردهم گلشیفته</a> - <a href="https://www.questionpro.com/t/AOJKIZcXCk">دانلود گلشیفته قسمت چهاردهم</a></p><h2><a href="http://www.vscofilm.ir/blog/serials/golshifteh/golshifteh-part-fourteen.aspx">دانلود سریال گلشیفته قسمت 14</a></h2><p><a href="http://tamasha.com/v/gRkqo">قسمت چهاردهم سریال گلشیفته</a> تمامی لینک ها ، <strong>دانلود قسمت اول تا چهاردهم گلشیفته</strong> ، قسمت 1 تا 14 + قسمت جدید سریال گلشیفته لینک های مستقیم</p> text/html 2018-07-01T04:22:43+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی دانلود فیلم زرد ( لینک های قانونی ) http://irmusic1.ir/post/41 <p><strong>دانلود فیلم زرد</strong> ، <a href="http://www.vscofilm.ir/">دانلود فیلم جدید</a>&nbsp;زرد با بازی بهرام رادان و ساره بیات ، <a href="http://www.vscofilm.ir/blog/movies/irani-films/zard.aspx">دانلود فیلم زرد</a> از سینما ، فیلم زرد فیلم سینما و نمایش پخش خانگی ، دانلود فیلم زرد با لینک مستقیم ، دانلود فیلم رایگان زرد ، دانلود فیلم جدید زرد تاریخ پخش در شبکه نمایش خانگی ، تصاویر و دانلود فیلم زرد</p><p>&nbsp;</p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1284" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2018/06/2524930-c8.jpg" alt="فیلم زرد" width="600" height="852"></p><h3>مشخصات فیلم</h3><p><span style="color: #ff0000;">نام فیلم :&nbsp;</span> <strong>زرد</strong></p><p><span style="color: #ff0000;">ژانر :</span>&nbsp;فیلم های اجتماعی</p><p><span style="color: #ff0000;">کارگردان : </span>مصطفی تقی زاده</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده : </span>کامران مجیدی</p><p><span style="color: #ff0000;">بازیگران :&nbsp;</span></p><p>بهرام رادان، ساره بیات، شهرام حقیقت‌دوست، بهاره کیان‌افشار و مهرداد صدیقیان. امیرعلی نبویان، آناهیتا درگاهی، علیرضا استادی، متین ستوده، مرتضی تقی‌زاده، علی صالحی، شهروز دل‌افکار، رومینا رفیعا، رضا شمس‌الدین، فرهاد مهدوی، حسین نائینی و حسین مهری</p><p><span style="color: #ff0000;">خلاصه داستان :</span></p><p>آدم‌های عجیبی هستیم... امروزمون با فردا خیلی فرق می‌کنه ...</p><h2 dir="rtl"><a href="http://www.vscofilm.ir/blog/movies/irani-films/zard.aspx">فیلم زرد</a></h2><p><span style="color: #ff0000;">فروش در سینما : </span>4٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان</p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">تاریخ اکران در سینما : </span>12 مهر 96</p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">زمان پخش&nbsp;در شبکه نمایش خانگی : </span>اسفند ماه 1396</p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">پخش در شبکه نمایش خانگی : </span>فیلم&nbsp;- <a href="http://www.vscofilm.ir/">VscoFilm</a>&nbsp;- <a href="https://medium.com/@pizzaseo.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-720-%D9%88-1080-d98cfa7bb39">زرد</a></p><h3 dir="rtl">سایر عوامل فیلم :</h3><p dir="rtl">حسین فرضی‌زاد (مجری طرح)، مسعود سلامی (مدیر فیلمبرداری)، سودابه خسروی (طراح گریم)، مهدی ابراهیم‌زاده و حمید محمودی (صدابرداران)، محمدرضا میرزامحمدی (طراح صحنه و لباس)، احسان وحید (مدیر تولید)، سعید نقدزاده (مدیر برنامه‌ریزی)، سیاوش رمضانلو (دستیار اول کارگردان)، فائزه گرکانی (منشی صحنه)، نادر اژدری (مدیر تدارکات)، احسان جابری (عکاس)، مانی مجیدی (عکاس پشت صحنه).</p> text/html 2018-06-26T16:27:33+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال گلشیفته کیفیت بالا و لینک مستقیم http://irmusic1.ir/post/40 <h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/serial-namayesh-home-golshifteh-episod-13-vsco-film/">دانلود گلشیفته قسمت سیزدهم 13</a></h2><p><strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/serial-namayesh-home-golshifteh-episod-13-vsco-film/">قسمت سیزدهم گلشیفته با لینک مستقیم</a></strong>&nbsp;، دانلود رایگان قسمت 13 سریال گلشیفته ، قسمت سیزدهم گلشیفته ، دانلود گلشیفته رایگان قسمت 13 ، دانلود سریال گلشیفته رایگان قسمت سیزدهم ، دانلود قسمت جدید گلشیفته</p><h2>دانلود قسمت 13 سیزدهم گلشیفته</h2><p>قسمت جدید گلشیفته از سایت نماشا ، <a href="https://www.linkedin.com/pulse/serial-namayesh-home-golshifteh-episod-13-vsco-film/">دانلود قسمت 13 گلشیفته</a>&nbsp;&nbsp;از تماشا ، قسمت سیزدهم گلشیفته میهن ویدیو ، دانلود رایگان قسمت سیزدهم گلشیفته <a href="https://www.linkedin.com/pulse/serial-namayesh-home-golshifteh-episod-13-vsco-film/">کلیک</a></p> text/html 2018-06-20T04:23:42+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی دانلود قسمت هفتم ساخت ایران 2 | قسمت 12 دوازدهم گلشیفته http://irmusic1.ir/post/39 <h2><a href="http://tamasha.com/v/8R1MB">دانلود قسمت هفتم ساخت ایران 2</a></h2><p>قسمت هفتم سریال ساخت ایران فصل دوم ، دانلود قسمت 7 ساخت ایران</p><h2><a href="http://www.namasha.com/v/12QHnc3R">دانلود قسمت 7 فصل 2 ساخت ایران</a></h2><p>دانلود رایگان قسمت هفتم فصل دوم ساخت ایران ، دانلود قسمت 7 فصل دوم ساخت ایران</p><h2><a href="https://www.tarafdari.com/node/1004085">دانلود قسمت هفتم فصل دوم سریال ساخت ایران</a></h2><p>دانلود ساخت ایران 2 قسمت 7 ، قسمت هفتم فصل دوم ساخت ایران</p><h2><a href="http://www.namasha.com/v/5NittcDp">دانلود قسمت دوازدهم گلشیفته</a></h2><p>دانلود قسمت 12 دوازده سریال گلشیفته ، دانلود گلشیفته قسمت دوازدهم</p><h2><a href="http://tamasha.com/v/D6gXE">دانلود سریال گلشیفته قسمت 12</a></h2><p>دانلود رایگان سریال گلشیفته قسمت دوازدهم ، دانلود قسمت 12 گلشیفته</p><h2><a href="https://www.tarafdari.com/node/1004087">دانلود قسمت 12 سریال گلشیفته</a></h2><p>دانلود سریال گلشیفته قسمت دوازدهم 12 ، دانلود رایگان سریال گلشیفته قسمت 12</p> text/html 2018-06-19T13:07:56+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی سریال ساخت ایران 2 قسمت هفتم 7 لینک های مستقیم و کیفیت بالا http://irmusic1.ir/post/38 <h2>دانلود قسمت هفتم ساخت ایران 2</h2><p>قسمت هفتم ساخت ایران دانلود رایگان و قانونی ، قسمت هفتم ساخت ایران 2 دانلود مستقیم ، <a href="https://www.linkedin.com/pulse/seven-episod-sakhte-iran-vsco-film/"><strong>دانلود قسمت هفتم فصل دوم ساخت ایران</strong></a>&nbsp;، قسمت 7 ساخت ایران 2 ، دانلود رایگان قسمت 7 سریال ساخت ایران فصل دوم ، دانلود فصل دوم ساخت ایران قسمت هفتم 7 کیفیت عالی ، دانلود فصل دوم سریال ساخت ایران قسمت 7</p><p>&nbsp;</p><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/seven-episod-sakhte-iran-vsco-film/">دانلود قسمت هفتم ساخت ایران 2</a></h2><p>دانلود رایگان قسمت هفتم ساخت ایران ، قسمت 7 فصل 2 ساخت ایران 2 ، دانلود رایگان قسمت هفتم سریال ساخت ایران کیفیت عالی ، دانلود قسمت هفتم ساخت ایران کلیک کنید ، دانلود رایگان قسمت هفتم فصل دوم ساخت ایران ، قسمت هفتم فصل دوم 2 سریال ساخت ایران ، دانلود قسمت هفتم ساخت ایران 2</p><p>https://www.linkedin.com/pulse/seven-episod-sakhte-iran-vsco-film/</p><h2>دانلود ساخت ایران فصل دوم قسمت هفتم</h2><p>قسمت هفتم فصل دوم سریال ساخت ایران 2 ، دانلود قسمت هفتم 7 فصل 2 دوم سریال ساخت ایران لینک مستقیم و کیفیت بالا ، دانلود ساخت ایران 2 قسمت هفتم ، قسمت هفت ساخت ایران لینک های رایگان و قانونی ، دانلود قسمت هفتم ساخت ایران کیفیت بالا ، <a href="https://www.linkedin.com/pulse/seven-episod-sakhte-iran-vsco-film/">دانلود قسمت هفتم ساخت ایران</a></p><p>دانلود</p> text/html 2018-06-19T13:07:38+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی قسمت دوازدهم سریال گلشیفته دانلود قانونی و کیفیت بالا http://irmusic1.ir/post/37 <h2>قسمت 12 سریال گلشیفته</h2><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/twelve-episod-golshifteh-vsco-film/"><strong>دانلود سریال گلشیفته قسمت دوازدهم</strong></a>&nbsp;دانلود لینک مستقیم ، دانلود کیفیت بالا سریال گلشیفته قسمت دوازدهم ، قسمت 12 سریال گلشیفته دانلود مستقیم و کیفیت بالا ، دانلود رایگان قسمت دوازدهم سریال گلشیفته ، قسمت 12 گلشیفته دانلود رایگان</p><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/twelve-episod-golshifteh-vsco-film/">دانلود قسمت دوازدهم گلشیفته</a></h2><p>دانلود سریال گلشیفته قسمت دوازدهم ، دانلود قسمت دوازده گلشیفته ، سریال گلشیفته قسمت جدید ، دانلود قسمت 12 گشیفته سریال نمایش خانگی ، دانلود قسمت 12 سریال گلشیفته رایگان ، قسمت 12 گلشیفته</p><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/twelve-episod-golshifteh-vsco-film/">https://www.linkedin.com/pulse/twelve-episod-golshifteh-vsco-film/</a></p><h2>دانلود سریال گلشیفته قسمت دوازدهم 12</h2><p>دانلود قسمت دوازدهم گلشیفته با کیفیت عالی&nbsp;، قسمت دوازدهم سریال گلشیفته دانلود رایگان و لینک مستقیم ، قسمت دوازدهم 12 سریال گلشیفته ، دانلود رایگان قسمت 12 گلشیفته ، دانلود سریال گلشیفته قانونی قسمت 12 دوازدهم</p><p>دیگر لینک ها : <a href="https://www.linkedin.com/pulse/killer-farm-movie-vsco-film/">دانلود فیلم قاتل اهلی</a> ، فیلم قاتل اهلی پخش انلاین ، دانلود رایگان فیلم قاتل اهلی با لینک مستقیم ، دانلود قاتل اهلی فیلم سینما ، دانلود فیلم قاتل اهلی لینک مستقیم</p> text/html 2018-06-17T20:11:24+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی دانلود مستقیم و قانونی ( رایگان ) فیلم ( تابستان داغ ) به کارگردانی http://irmusic1.ir/post/36 <p><img class="alignnone size-medium" src="http://www.vscofilm.ir/wp-content/uploads/2018/06/2503985-k4.jpg" width="600" height="852"></p><h3><a href="https://www.linkedin.com/pulse/hot-summer-movie-vsco-film/">دانلود فیلم تابستان داغ</a></h3><p>نام فیلم :&nbsp; <strong style="font-size: 12px;">تابستان داغ</strong></p><p><span style="color: #ff0000;">ژانر :</span>&nbsp;فیلم های اجتماعی</p><p><span style="color: #ff0000;">کارگردان :</span>ابراهیم ایرج زاد</p><p><span style="color: #ff0000;">تهیه کننده : </span>جواد نوروزبیگی</p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">زمان پخش&nbsp;در شبکه نمایش خانگی : </span>خرداد ماه 1397</p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">پخش در شبکه نمایش خانگی : </span>هنر نمای پارسیان -&nbsp;ویسکو فیلم _ VscoFilm</p><p dir="rtl">کلمات کلیدی : <strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/hot-summer-movie-vsco-film/">دانلود فیلم تابستان داغ</a></strong> -<a href="https://www.linkedin.com/pulse/hot-summer-movie-vsco-film/">دانلود رایگان فیلم تابستان داغ</a></p><p><span style="color: #ff0000;">بازیگران :&nbsp;</span></p><p>پری ناز ایزدیار، علی مصفا، مینا ساداتی، یسنا میر طهماسب و صابر ابر، بازیگران خردسال: مانیا علیجانی، پرهام محمدی</p><p><span style="color: #ff0000;">خلاصه داستان :</span></p><p>نسرین که نمی تواند بخاطر دختر شش ساله اش طلاق بگیرد، زندگی اش را جمع کرده، بی اطلاع شوهرش به گوشه ایی از شهر پناه می برد و در مهدکودک بیمارستانی مشغول به کار می شود او مجبور است دخترش را در خانه تنها بگذارد، اما شوهرش آنها را پیدا می کند...</p><p><span style="color: #ff0000;">سایر عوامل :&nbsp;</span></p><p>نویسنده :پیام کرمى مدیر فیلمبردارى: هومن بهمنش، تدوین: سهراب خسروى، طراح صحنه: کیوان مقدم، طراح چهره پردازى: ایمان امیدوارى، طراح لباس: نازنین خزائى، صدابرداران:داریوش صادق پور،محمود کاشانى، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان:علی مردانه،مشاور کارگردان :محمد على سجادى برنامه ریز:محمد ثقفی، منشى صحنه:غزل رشیدى، عکاس:مریم تخت کشیان،دستیار اول فیلمبردار:رضا نوروزى،اجراى نور:سعید کشى پور، فیلم پشت صحنه:مهیار بهمنش،وحید گلریز، مدیر تدارکات:جواد سلیمانى،مدیر تولید:کامران حجا، مدیر تبلیغات : میثم معراجی، مشاور رسانه ای : نگین موسوی، فضای مجازی : آریان امیرخان، سرمایه گذاران: الهام فلاح، هومن بهمنش</p><p><span style="color: #ff0000;">جوایز فیلم :</span></p><p>برگزیده سیمرغ بلورین بهترین تدوین و بهترین فیلمبرداری از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر</p><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/hot-summer-movie-vsco-film/">https://www.linkedin.com/pulse/hot-summer-movie-vsco-film/</a></p> text/html 2018-06-14T05:35:56+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی زمان پخش اصلی قسمت ششم ساخت ایران 2 لینک مستقیم http://irmusic1.ir/post/35 <div><a href="https://www.linkedin.com/pulse/episod-six-serial-sakhte-iran-vsco-film/" target="" title="">زمان پخش قسمت ششم ساخت ایران</a></div><div><a href="https://www.linkedin.com/pulse/episod-six-serial-sakhte-iran-vsco-film/" target="" title="">دانلود ساخت ایران</a></div> text/html 2018-06-13T03:50:18+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی دانلود سریال گلشیفته قسمت یازدهم 11 لینک مستقیم و رایگان + کیفیت بالا http://irmusic1.ir/post/34 <p>قسمت 11 یازدهم از سریال گلشیفته کاملا قانونی ، دانلود قسمت جدید ( یازدهم ) سریال گلشیفته به صورت رایگان و دانلود با کیفیت ( 720 و 1080 ) لینک های مستقیم</p><div class="slate-resizable-image-embed slate-image-embed__resize-full-width"><img src="https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQHliXRPr1zKoQ/article-inline_image-shrink_1000_1488/0?e=2128291200&amp;v=beta&amp;t=G0_-IpO5QNIScCU3AsmQFBd9L0rBzgI0383LsJPDAmE" data-media-urn="urn:li:digitalmediaAsset:C4D12AQHliXRPr1zKoQ" data-li-src="https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQHliXRPr1zKoQ/article-inline_image-shrink_1000_1488/0?e=2128291200&amp;v=beta&amp;t=G0_-IpO5QNIScCU3AsmQFBd9L0rBzgI0383LsJPDAmE"></div><p>نام سریال :&nbsp;<strong>گلشیفته</strong></p><p>قسمت :&nbsp;<strong>یازدهم 11</strong></p><p>کارگردان&nbsp;: بهروز شعیبی</p><p>نویسنده : خشایار الوند</p><p>تهیه کننده : علی اکبر نجفی</p><p>تاریخ انتشار :&nbsp;23 خرداد 1397</p><p>تاریخ انتشار نهایی فیلم : چهارشنبه 23 خرداد 1397</p><p>پخش : ویسکو فیلم _ VscoFilm - دانلود قسمت یازدهم گلشیفته رایگان با لینک مستقیم</p><p>کلمات کلیدی : <a href="https://www.linkedin.com/pulse/golshifteh-eleven-episod-vsco-film/">قسمت 11 گلشیفته</a> -&nbsp; <strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/golshifteh-eleven-episod-vsco-film/">دانلود سریال گلشیفته قسمت یازدهم</a></strong></p><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/golshifteh-eleven-episod-vsco-film/">https://www.linkedin.com/pulse/golshifteh-eleven-episod-vsco-film/</a></p><h2><a href="https://www.linkedin.com/pulse/golshifteh-eleven-episod-vsco-film/">دانلود قسمت یازدهم گلشیفته</a></h2><p>سریال گلشیفته به کارگردانی بهروز شعیبی در 15 قسمت در شبکه نمایش خانگی به پخش رسید و مخاطبان خود را جذب کرد با این وجود انتقادات زیادی بر این سریال وارد شد که البته برای سریال خانوادگی طبیعی است ، کمدی های روان و خلاقانه در این سریال یافت میشود که ایده ذهن نویسندگان توانا است .</p><h3>بررسی سریال گلشیفته قسمت یازدهم</h3><p>دانلود قسمت یازدهم گلشیفته ، دانلود سریال گلشیفته ، قسمت 11 گلشیفته کیفیت بالا و لینک مستقیم ، دانلود سریال گلشیفته قسمت یازدهم با لینک مستقیم</p> text/html 2018-06-12T23:14:43+01:00 irmusic1.ir ایمان ایمانی فصل دوم ساخت ایران قسمت ششم 6 ( دانلود رایگان ) http://irmusic1.ir/post/33 <blockquote><p><a href="https://goo.gl/o2gn3w" target="_blank" rel="nofollow noopener">قسمت ششم ( 6 ) ساخت ایران ( 2 ) کلیک کنید</a></p></blockquote><p>دانلود ( ساخت ایران 2 ) قسمت ( ششم 6 ) لینک مستقیم و قانونی ، فصل دوم ساخت ایران قسمت ششم ( لینک های دانلود قانونی و مستقیم + پخش آنلاین و رایگان قسمت ششم ساخت ایران ) کیفیت های بالا</p><div class="slate-resizable-image-embed slate-image-embed__resize-full-width"><img src="https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQHbb8p2TgI_ig/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=2128291200&amp;v=beta&amp;t=zAjA5BON1M9rdrlk7zc7DITu5ZxB_PjXNsteWCD9wt4" data-media-urn="urn:li:digitalmediaAsset:C4D12AQHbb8p2TgI_ig" data-li-src="https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQHbb8p2TgI_ig/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=2128291200&amp;v=beta&amp;t=zAjA5BON1M9rdrlk7zc7DITu5ZxB_PjXNsteWCD9wt4"></div><p>نام سریال :&nbsp;<strong>ساخت ایران</strong></p><p>فصل :&nbsp;<strong>دوم 2</strong></p><p>قسمت :&nbsp;<strong>ششم 6</strong></p><p>کارگردان&nbsp;:&nbsp;برزو نیک نژاد</p><p>تهیه کننده :&nbsp;سید امیر پروین‌حسینی</p><p>تاریخ انتشار :&nbsp;چهارشنبه 23 خرداد ۱۳۹۷</p><p>کلمات کلیدی : <strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/serial-sakhte-iran-six-vsco-film/">ساخت ایران فصل دوم</a></strong>&nbsp;-&nbsp;<strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/serial-sakhte-iran-six-vsco-film/">دانلود ساخت ایران قسمت 6</a></strong>- <strong>قسمت 6 ساخت ایران 2</strong></p><p><a href="https://www.linkedin.com/pulse/serial-sakhte-iran-six-vsco-film/">https://www.linkedin.com/pulse/serial-sakhte-iran-six-vsco-film/</a></p><h3><a href="https://www.linkedin.com/pulse/serial-sakhte-iran-six-vsco-film/">دانلود قسمت ششم فصل دوم ساخت ایران 2</a></h3><p>امین حیایی ، محمدرضا گلزار ، محسن کیایی ، سحر دولتشاهی ، مهران احمدی ، سارا بهرامی</p><p>تاریخ انتشار نهایی فیلم : چهارشنبه 23 خرداد ۱۳۹۷</p><p>رمز قسمت ششم :&nbsp;چهارشنبه 23 خرداد 1397</p><h3>نقد و بررسی ساخت ایران مجموعه فصل دوم قسمت ششم 6</h3><p>ساخت ایران در فصل جدید با تمی متفاوت و هم موضوع با فصل اول ساخته شد ، کمدی های فراوان در این سریال به وضوح یافت میشود و این نشان از قدرت نویسندگی و کارگردانی این سریال میباشد . تاکنون پنج قسمت از این سریال به پخش رسیده که مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده و نشان از کمدی قوی به کاررفته در این سریال است .</p><p>اما نکته قابل توجه در قسمت های قبلی صحنه ها در ایران گرفته شده بود که با مهاجرت غلام و دوستش به چین بر صحنه های کمدی این سریال افزوده گردیده و شاهد صحنه پردازی متفاوتی که تاکنون کمتر در فیلم و سریال های ایرانی دیده ایم خواهیم بود .</p><p>هدف کلی از سریال ساخت ایران چه در فصل اول و چه در فصل دوم اهمیت کشور ایران و ترویج فرهنگ جذاب ایرانی است که در هر دو ساخته ساخت ایران به وضوح مشکلاتی که در خارج کشور رخ میدهد به خوبی به نمایش گذاشته میشود . محسن کیایی در این سریال در نقش متفاوت ظاهر شد که یکی از پر ببیننده ترین بازیگر این سریال از نگاه مردم انتخاب شد و به خوبی کمدی را انتقال میدهد .</p><p>هم اکنون برای دانلود قسمت ششم ساخت ایران فصل دوم به لینک زیر مراجعه کنید</p><p>&nbsp;</p><p>منبع : فصل دوم ساخت ایران - دانلود ساخت ایران 2 قسمت 6</p>